TYÖNOHJAUSTA & TERAPIAA

Riepu Pakoma

Työnohjaus, työyhteisöselvitykset ja workshopit

Koulutetun työnohjaajan tarjoamat itsereflektoinnin hetket työntekijälle ovat arvokkaita työntekijän työssäjaksamisen näkökulmasta. Aina ei kannata odottaa ongelmia, vaan ennaltaehkäistä isot haasteet jo hyvissä ajoin. Työnantajan tarjoama työhyvinvoinnin tuki on arvostettu etu mutta myös merkittävä työkalu yrityksen  menestyksen kannalta. Työnohjaus tukee ja ennaltaehkäisee kiireestä johtuvia virheitä, työhyvinvointia sekä tarjoaa uutta näkökulmaa työn ongelmakohtiin.

Työnohjauksessa ei aina tarvitse sitoutua vuosien prosesseihin, vaan tarjoan sopivan määrän työnohjaustapaamisia räätälöidysti tilanteeseenne. 

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko etänä videoyhteyden kautta tai sovitusti toimitiloissanne.

LUENNOT JA WORKSHOPIT         

Kaipaatko tukea isommalle porukalle? Sisältöä työhyvinvointipäivään? Toteutan räätälöityjä webinaareja ja workshop:ja mm. työhyvinvoinnin, itseohjautuvuuden, muutoksen, esihenkilötyön sisällöistä. 

Esimerkkeinä:
Muutoksen matkassa -luento, 60min
- työkaluja muutoksen käsittelyyn työyhteisölle organisaatiomuutoksessa, muutosneuvotteluiden aikana/jälkeen, tiimien yhdistyessä. 

Muutoksen työkalut esihenkilöille -luento
30/60min
-Miten johtaa muutokseen eri tavoin suhtautuvia tiimiläisiä? Miten motivoida kohti uusia tavoitteita? Entäpä oma jaksaminen?

Vuorovaikutusosaaminen työyhteisössä -luento
60min
- Mitä tarkoittaa vuorovaikutusosaaminen? Mitä työkauluja hyvä vuorovaikutusosaaminen tuo työyhteisöön? Miten itse päivitän vuorovaikutustaitojani?

60min luento 450€+alv (pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkakulut sovitaan erikseen)